Ταυτότητα και Σύντομο Ιστορικό του Νοσοκομείου

Ταυτότητα και Σύντομο Ιστορικό του Νοσοκομείου

intro1

Το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και παρέχει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη, ισότιμα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση.

Η κατασκευή του Νοσοκομείου άρχισε κατά το έτος 1969 και ολοκληρώθηκε κατά το έτος 1972, στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης Πρέβεζας, σε οικόπεδο δωρεάς του Τάσου Ποταμιάνου συνολικής εκτάσεως 14.830 τ.μ..

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος έχουν συνολική επιφάνεια 2.900 τ.μ. και αποτελούνται από δύο ανεξάρτητα κτίσματα, στα οποία στεγάζονται στο σύνολό τους όλες οι υπηρεσίες της Μονάδας.

Η κατάρτιση του Οργανισμού Διοίκησης και λειτουργίας αποφασίστηκε σε τοπικό επίπεδο από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού στις 22/239-1972 και επικυρώθηκε σε κεντρικό επίπεδο με το Β.Δ. 716/1972.

Το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας άρχισε την λειτουργία του τον Ιούνιο του 1973 με αναπτυγμένες τις κλινικές Παθολογική και Χειρουργική συνολικής δυναμικότητας εξήντα (60) κλινών με τα αντίστοιχα Εξωτερικά Ιατρεία και δύο εργαστήρια Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό.

Στη συνέχεια και ειδικότερα με την εφαρμογή του Ν.1397/1983 ( Ενικό Σύστημα Υγείας), το Ίδρυμα μπήκε σε τροχιά ανάπτυξης, φθάνοντας στη σημερινή του μορφή δυναμικότητας εκατόν δέκα (110) κρεβατιών.

intro4

Αποστολή και ρόλος του Νοσοκομείου, όπως θεσμοθετούνται και οριοθετούνται καταστατικά και νομικά μέσω του Οργανισμού του, είναι:

* Η παροχή στο πλαίσιο και στην έκταση της διάρθρωσης της Ιατρικής Υπηρεσίας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης ισότιμα για κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με του κανόνες του "Εθνικού Συστήματος Υγείας"

* Η ανάπτυξη και η προαγωγή της ιατρικής έρευνας, καθώς και

* Η εφαρμογή προγραμμάτων ειδίκευσης συνεχούς εκπαίδευσης γιατρών, καθώς και εκπαίδευσης και επιμόρφωσης λειτουργών άλλων κλάδων Υγείας Αποστολή και ρόλος του Νοσοκομείου είναι η παροχή βέλτιστων υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και γενικότερα η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού

intro10

Από την αρχή της ίδρυσης του Νοσοκομείου έως και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές αλλαγές οι οποίες αφορούν στον τρόπο της λειτουργίας του αλλά κύρια στις παρεχόμενες υπηρεσίες του. Όπως προαναφέρθηκε η λειτουργία του Νοσοκομείου ξεκίνησε το 1972 με ανεπτυγμένες κλινικές την Παθολογική και τη Χειρουργική συνολικής δυναμικότητας 60 κλινών με τα αντίστοιχα Εξωτερικά Ιατρεία και εργαστήρια ήτοι Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό. Με την ένταξη του στο ΕΣΥ (Ν. 1397/83) το Νοσοκομείο μπήκε ας τροχιά ανάπτυξης, φθάνοντας στη σημερινή του μορφή αριθμώντας σε δυναμικότητα τις 110 κλίνες.

Στο Νοσοκομείο είναι σήμερα ανεπτυγμένα τα ακόλουθα τμήματα κλινικές:

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ

 • Παθολογική κλινική
 • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
 • Καρδιολογική κλινική
 • Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου
 • Παιδιατρική κλινική

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • Χειρουργική Κλινική
 • Μαιευτική - Γυναικολογική κλινική
 • Ουρολογική κλινική
 • Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ)
 • Χειρουργικού Τομέα
 • Ορθοπεδική κλινική

Εξωτερικά Ιατρεία:

 • Παθολογικό
 • Καρδιολογικό
 • Παιδιατρικό
 • Χειρουργικό
 • Ουρολογικό
 • Μαιευτικό - Γυναικολογικό
 • Ορθοπεδικό
 • Οδοντιατρικό
 • Δερματολογικό
 • Νευρολογικό
 • ΩΡΛ
 • Οφθαλμολογικό
 • Αιματολογικό
 Εργαστήρια:
 • Μικροβιολογικό-Βιοχημικό
 • Αιματολογικό
 • Παθολογοανατομικό
 • Ακτινοδιαγνωστικό
 • Αιμοδοσία

Τέλος, στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας λειτουργεί και το Κέντρο Ψυχικής Αποκατάστασης "ΕΣΤΙΑ" στα πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ.

 intro12

Η σημασία της διατήρησης και ανάπτυξης του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας τόσο για το νομό Πρέβεζας όσο και για την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου είναι σημαντική διότι εκπληρεί την έννοια της ιατρικής αντίληψης τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε εθνικό.

Επιπρόσθετα, παράγοντες όπως,

* η αύξηση του πραγματικού πληθυσμού του νομού (2001: 1,2%),

* η αυξημένη προσέλευση τουριστών στη περιοχή ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες,

* η αύξηση της διακίνησης επιβατών (τουριστών) από το αεροδρόμιο του Ακτίου,

* ο εκσυγχρονισμός του οδικού δικτύου (Εγνατία, ΠΑΘΕ, Ιόνια Οδός), απαιτούν την ύπαρξη ενός καλά οργανωμένου Νοσοκομείου, εξοπλισμένου με σύγχρονα μηχανήματα και στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται με το καλύτερο δυνατό τρόπο στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες τόσο της περιοχής ευθύνης του όσο και της ευρύτερης περιοχής.