ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 06 Μαρτίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
                                                                                                                ΑΔΑ: 67ΛΞ469079-ΓΔ4

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                           ΑΔΑΜ: 18PROC002759232                      
Τμήμα :..............:Οικονομικό
Πληροφορίες:.. : Σπανού Α.                                                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ.:2360/6-03-2018
ΤΗΛ.:……….....2682361310
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ. : 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015
Για υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων (CPV 50750000-7) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: καθαρή αξία 4.000,00 και 4.960,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                               Πρέβεζα: 06/03/2018

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                          Αρ.Πρωτ.:2353
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Ιωάννου Π.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Υγειονομικού υλικού.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΔΕΥΤΕΡΑ 12/03/2018 σε κλειστό φάκελο έως τις 12 πμ, λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 350,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1311.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜ  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
 1  Λαβίδια βιοψίας δέρματος Νο 3 mm  1 Bt        
 2  Λαβίδια βιοψίας δέρματος Νο 4 mm  5 Bt        
 3  Λαβίδια βιοψίας δέρματος Νο 3 1/2 mm  2 Bt        

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Για την ασφαλή, απρόσκοπτη, αποτελεσματική και με το μέγιστο όφελος για τον ασθενή, διενέργεια βιοψιών δέρματος, απαιτούνται επαρκείς ποσότητες λαβιδίων βιοψίας, τα οποία να πληρούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Α)Να είναι υψηλής κατασκευαστικής ποιότητας.
Β) Να είναι άμεσα διαθέσιμα και να έχουν μακρά ημερομηνία λήξης
Γ) Να είναι αποστειρωμένα και έτοιμα προς χρήση
Δ) Να είναι υλικά μίας και μόνο χρήσεως
Δ) Να αποτελούνται από ενιαίο, ανοξείδωτο και αιχμηρό άκρο για την ασφαλή, όσον το δυνατόν λιγότερο τραυματική, ταχύτατη και τεχνικά άρτια αφαίρεση του δερματικού ιστού, με σκοπό την άθικτη διατήρηση του ιστολογικού παρασκευάσματος.
Ε) Να διατίθεται σε συσκευασίες με ποικίλες διαμέτρους του χειρουργικού άκρου και πιο συγκεκριμένα, οπωσδήποτε 3 και 4 χιλιοστά και επιπλέον, κατά προτίμηση και 3 ½ χιλιοστά.
ΣΤ) Η λαβή τους να αποτελείται από κατάλληλα διαμορφωμένες πλευρές και γωνίες και από το κατάλληλο υλικό προς την επίτευξη συνεχούς και αποτελεσματικού ελέγχου κατά τους επεμβατικούς χειρισμούς.

 

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ορθή επανάληψη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Πρέβεζα :06/03/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- Αρ. Πρωτ.2370
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Πληρ.: Ιωάννου Π.
Tηλ. .: 2682361308
Fax .: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ για τις ανάγκες του Γ .Ν.Πρέβεζας.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ.2308/05-03-2018 Πρωτογενές Αίτημα για την προμήθεια ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν.Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ Η΄ ΜΕΣΩ FAX έως 09/03/2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10πμ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 3500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1439) .
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΣ
1. Σύστημα Αποσκλήρυνσης νερού με ρητίνη ιοντοανταλλαγής.
2. Απαλλαγή νερού της σκληρότητας ασβεστίου (Ca) και μαγνησίου (Mg).
3. Διαθέτει ηλεκτρονική κεφαλή πλήρως αυτόματη για τον έλεγχο της λειτουργίας του.
4. Επεξεργασία min 13m3/αναγέννηση.
5. Ελάχιστη πίεση λειτουργίας 2,0 Bar, μέγιστη 6,0 Bar.
6. Να τοποθετείται στην κεντρική παροχή του νερού.
7. Να διαθέτει δύο (2) δοχεία χωρητικότητας 70-80lt έκαστο
8. Να περιλαμβάνεται η απαιτούμενη για τα δοχεία ρητίνη αποσκλήρυνσης
9. Ηλεκτρονική πλήρως αυτόματη κεφαλή ρυθμιζόμενη βάση χρόνου ή όγκου ή και συνδυασμός των δύο.
10. Οθόνη display προγραμματισμού και παρακολούθησης της λειτουργία.
11. Δοχεία άλατος (2) 130-150λίτρων με αυτόματο ρυθμιζόμενο πλωτήρα
12. Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα υδραυλικής και ηλεκτρολογικής σύνδεσής του.
13. Να περιλαμβάνονται οδηγίες λειτουργίας όπως και να γίνει εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού του Ιδρύματος.
14. Εγγύηση καλής λειτουργίας κατ΄ελάχιστο 5 έτη για τα υδραυλικά μέρη, 1 έτος για τα ηλεκτρικά.
15. Το εν λόγω μηχάνημα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο το αργότερο εντός πέντε ημερών μετά την απόφαση κατακύρωσης.
16. Περιλαμβάνεται η εγκατάστασή του και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ