ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                         Πρέβεζα : 28/03/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                   Αρ. Πρωτ. 3160
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..:Οικονομικό
Πληροφορίες: Ιωάννου.Π
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για προμήθεια του χειριστηρίου της χειρουργικής τράπεζας και μηχανισμού του καλωδίου τροφοδοσίας για τις ανάγκες του χειρουργείου του Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΣΧΕΤ.:Το υπ’αριθ. Πρωτ.3085/26-03-2018 αίτημα για προμήθεια του χειριστηρίου της χειρουργικής τράπεζας και μηχανισμού του καλωδίου τροφοδοσίας του Γ.Ν. Πρέβεζας.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 04/04/2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 12.00μ.μ για την προμήθεια του χειριστηρίου της χειρουργικής τράπεζας και μηχανισμού του καλωδίου τροφοδοσίας του Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 2100€ με το ΦΠΑ (ΚΑΕ1439). Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ

Α/Α  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  Μ.Μ.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€) 
 1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  ΤΕΜ.  1  
 2  ΧΕΙΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
(MAQUET BETASTAR 1131.02J0 ΜΕ S/N 0077)
 ΤΕΜ.  1  
    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  
    ΦΠΑ (24%)  
    ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                  Πρέβεζα : 28/03/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                            Αρ. Πρωτ.3159
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..:Οικονομικό
Πληροφορίες: Ιωάννου.Π
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για προμήθεια οπτικού λαρυγγοσκοπίου και κάμερας WI-FI για τις ανάγκες του αναισθησιολογικού τμήματος του Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
ΣΧΕΤ.:Το υπ’αριθ. Πρωτ.3093/26-03-2018 αίτημα προμήθεια οπτικού λαρυγγοσκοπίου και κάμερας WI-FI του Γ.Ν. Πρέβεζας.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 04/04/2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 12.00μ.μ για την προμήθεια οπτικού λαρυγγοσκοπίου και κάμερας WI-FI για τις ανάγκες του αναισθησιολογικού τμήματος του Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 2600€ με το ΦΠΑ (ΚΑΕ1899). Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Αυτόνομο πλήρες φορητό οπτικό λαρυγγοσκόπιο για καθοδηγούμενη διασωλήνωση στην περίπτωση δύσκολου αεραγωγού με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Να διαθέτει σύστημα οπτικής πολλαπλών χρήσεων για εκατό (100) χρήσεις με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
• Να δέχεται λάμες μιας χρήσης που να φέρουν προστατευτικό κάλυμμα με προσοφθάλμια οπή καθώς και ενσωματωμένο κανάλι οδήγησης του ενδοτραχειακού σωλήνα για άμεση τοποθέτηση χωρίς να απαιτείται στυλεός.
• Να προσφέρει άμεση όραση της λαρυγγικής περιοχής και του γλωττιδικού ανοίγματος μέσω της προσοφθάλμιας οπής. Επιπλέον να δύναται να δεχθεί κάμερα για ασύρματη μεταφοράς της εικόνας σε εξωτερική οθόνη συσκευών smart-phones, iPod, iPhone κλπ.
• Το σύστημα της οπτικής να είναι πλήρως μονωμένο για αποκλεισμό των επιμολύνσεων και να τοποθετείται εύκολα χωρίς προετοιμασία εντός της λάμας.
• Να διαθέτει ειδικό σύστημα προθέρμανσης των φακών στη θερμοκρασία του σώματος για να μη θαμπώνουν κατά τη διασωλήνωση (anti-fog system).
• Να είναι κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον μαγνητικού τομογράφου έως 3.0 Tesla.
• Να συνοδεύεται από σταθμό φόρτισης της μπαταρίας με ενδείξεις για τη διάρκεια χρήσης της οπτικής και την κατάσταση της μπαταρίας.
• Να προσφέρονται λάμες ενηλίκων μιας χρήσης σε δύο μεγέθη, small (για ενδοτραχειακούς 6,0- 7,smm) και regular (για ενδοτραχειακούς 7,0- 8,smm)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ WI-FI CAMERA
 Να μπορεί να προσαρτηθεί σε οποιαδήποτε Airtraq.
 Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη αφής, 2.8 "με δυνατότητα περιστροφής εικόνας 1800
 Να έχει γρήγορη κι αυτόματη ενεργοποίηση σε 3 δευτερόλεπτα.
 Να έχει δυνατότητα εγγραφής νideo με δυνατότητα αυτόματης
εγγραφής.
 Να συνδέεται μέσω Wi-Fi σε iPad@ / iPhone@ / PC.
 Να αναπαράγει βίντεο στην οθόνη με φιλικό προς το χρήστη μενού.
 Η διάρκεια μπαταρίας σε λειτουργία να είναι 240 λεπτά.
 Να είναι φορητή και ελαφριά , περίπου 110 γραμμάρια.
 Να περιλαμβάνει βάση φόρτισης της κάμερας και θήκη προστασίας και μεταφοράς της.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                               Πρέβεζα : 28/03/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                             Αρ. Πρωτ.3158
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..:Οικονομικό
Πληροφορίες: Ιωάννου.Π
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την επισκευή στα παρακλίνια monitors και στον κεντρικό σταθμό της καρδιολογικής κλινικής του Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΣΧΕΤ.:Το υπ’αριθ. Πρωτ.3084/26-03-2018 αίτημα για την επισκευή στα παρακλίνια monitors και στον κεντρικό σταθμό της καρδιολογικής κλινικής του Γ.Ν. Πρέβεζας.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 04/04/2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 12.00μ.μ για την εκτέλεση εργασιών ελέγχου και ασφάλειας καθώς και ρύθμιση των παραμέτρων ασθενούς που αφορούν τέσσερα monitors (ένα κεντρικό και τρία παρακλίνια MP60) στη μονάδα στεφανιαίας νόσου της καρδιολογικής κλινικής του Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 1200€ με το ΦΠΑ (ΚΑΕ0887).
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ