ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                       Πρέβεζα : 19/12/2019
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                  Αρ. Πρωτ.13309
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληρ………: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361310
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα
Μail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για τον έλεγχο καλής λειτουργίας της αντικεραυνικής προστασίας του Γ.Ν Πρέβεζας & του Κέντρου Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ:13226/18-12-2019 Πρωτογενές αίτημα για τον έλεγχο καλής λειτουργίας της αντικεραυνικής προστασίας του Γ.Ν Πρέβεζας & του Κέντρου Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ. Ν. Πρέβεζας και του Κέντρου Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο ή mail έως 24/12/2019 ημέρα Τρίτη 09πμ, για τον έλεγχο καλής λειτουργίας της αντικεραυνικής προστασίας του Γ.Ν Πρέβεζας & του Κέντρου Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας και του Κέντρου Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 1550,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0889) για το Γ.Ν Πρέβεζας και 1550,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(ΚΑΕ 0889) για το Κέντρο Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου κπροσώπου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος και αν απαιτηθεί επισκευή της αντικεραυνικής προστασίας των κτιρίων του Κέντρου Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας όπως και των κτιρίων Ε & Δ του Γ.Ν.Πρέβεζας.
Οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με κατάλληλο εξοπλισμό ο οποίος θα φέρει σχετική πιστοποίηση αντίγραφο της οποίας και θα προσκομιστεί με την προσφορά.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας (τηλ. επικ. 2682361316 κ. Δρόσου Ε.).


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠεμAMEETE_Δεκέμβριος+0200RΔεκAMEET_EETEΔεκ+02:000AMEETE