ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Πέμπτη, 07 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για τον έλεγχο και την συντήρηση των δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του Γ.Ν Πρέβεζας και ενός(1) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στο ΚΦΙΑ Πρέβεζας.

 

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 14/11/2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 11πμ, για τον έλεγχο και την συντήρηση των δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του Γ.Ν Πρέβεζας και ενός(1) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στο ΚΕΦΙΑ Πρέβεζας για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 1700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1429) και 700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0879) για το Γ.Ν Πρέβεζας και συνολικού προϋπολογισμού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1429) και 200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0879) για το ΚΦΙΑ Πρέβεζας.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.


ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠεμAMEETE_Νοέμβριος+0200RΝοεAMEET_EETEΝοε+02:000AMEETE