ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                         Πρέβεζα:05/11/2019

                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 11674

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα:  Οικονομικό

Πληρ.:  Λ. Μώκου

Τηλ.:     2682361308

Φαξ:      2682024837

Διεύθ.:  Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα  

                                 

                ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ψυκτικού  υλικού με CPV:34913000-0/ CPV:24455000-8 / CPV:45259000-7  για τις ανάγκες του Γ.Ν.Πρέβεζας.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΤΡΙΤΗ 12-11-2019 σε κλειστό φάκελο, έως τις 10.00π.μ,  για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου  προϋπολογισμού: ΚΑΕ 1429 -1.200,00€ ΚΑΕ 1351: 600,00€ ΚΑΙ ΚΑΕ 0829: 250,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ για το Γ.Ν. Πρέβεζας.

                Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

 

ΤριPMEETE_Νοέμβριος+0200RΝοεPMEET_EETEΝοε+02:000PMEETE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                             Πρέβεζα: 05/11/2019

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                        Αρ.Πρωτ.:11673
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Σπανού Α.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού με cpv 31681410-0 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Πρέβεζας προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 1.800,00€ για το Γ.Ν. Πρέβεζας, 250,00€ για το Κέντρο Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας και 255,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το Ψυχαργώ.
.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Δευτέρα 11-11-2019 σε κλειστό φάκελο, έως τις 12.00π.μ, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.800,00€ για το Γ.Ν. Πρέβεζας και 255,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το Ψυχαργώ και 250,00€ για το ΚΦΙΑ (KAE 1292).
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤριPMEETE_Νοέμβριος+0200RΝοεPMEET_EETEΝοε+02:000PMEETE