ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                            
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                        Πρέβεζα:25-11-2019

                                                                                                             Αρ.Πρωτ.:12323

ΠΡΟΣ :  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Tμήμα:  Οικονομικό
Πληρ.:  Μώκου Λ.
Τηλ.:      2682361308
Φαξ:       2682024837
Διεύθ.:   Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα  

                                 

                ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών του ακτινολογικού μηχανήματος  MERATE OPERA T90ce με CPV: 34913000-0 προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 1.300,00€  του Γ.Ν. Πρέβεζας.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά καθώς και πιστοποιητικό αποκλειστικότητας για την προμήθεια ανταλλακτικών του Ακτινολογικού μηχανήματος  MERATE OPERA T90ce έως την ΠΕΜΠΤΗ 28-11-2019 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έως τις 11.00π.μ,  για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1439.

               Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η επισκευή αφορά συγκεκριμένα το κάτωθι μηχάνημα:

  • Στο Ακτινολογικό μηχάνημα OPERA T90ce χρειάζεται αντικατάσταση μοτέρ κασέτας σεριογράφου, συρματόσχοινου, ελατηρίων, ρυθμίσεις, εργασίες καθαρισμού και ελέγχου ασφαλούς λειτουργίας, παράδοση σε χρήση.

Οι συμμετέχουσες εταιρίες  πρέπει να είναι πιστοποιημένες για την επισκευή του ανωτέρω μηχανήματος.

                                                                                                      

                                                                                                             ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

 

                                                                                                           ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔευAMEETE_Νοέμβριος+0200RΝοεAMEET_EETEΝοε+02:000AMEETE