ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Παρασκευή, 07 Ιουνίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                               Πρέβεζα:06-06-2019

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                         Αρ.Πρωτ.:5651
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Ιωάννου Π.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΓΙΑ ΚΕΣΣΕΔΑΚΙΑ.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΔΕΥΤΕΡΑ 10-06-2019 σε ΦΑΞ , έως τις 11 πμ, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για τον KAE 1129.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α  Περιγραφή Είδους  ΠΟΣΤ/ΤΕΜ  ΚΩΔ/ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤ.  Τιμή Μον.  ΠΡΟ Φ.Π.Α  Φ.Π.Α  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 
 1  ΚΕΣΣΕΔΑΚΙΑ 240GR ME ΠΩΜΑ  8,000          
 2  ΚΣΣΕΔΑΚΙΑ 640GR ME ΠΩΜΑ  18,200          

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠαρAMEESTE_Ιούνιος+0300RΙουνAMEEST_EESTEΙουν+03:000AMEESTE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Πρέβεζα 07/06/2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                 
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ          

Τμήμα……. :        Κινήσεως Ασθενών
Πληροφορίες  :    Πιπιλίδου Γεωργία  
Τηλ……….   :      2682 3 61258                                                                                                                                                                                 
Fax ……….   :     2682 0 24837
E-mail…       :     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                                              
Tαχ. Δ/νση ..  :    Σελευκείας 2 , 481 00, Πρέβεζα

                                                                                                                                                                                                                                        

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαία Λίστα Χειρουργείου

Σχετ.: (α) Την με αρ. πρ. Α3α/οικ.97136/23-12-2016 Υπουργική απόφαση "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου", (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/2016).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: 10-06-2019 ΕΩΣ 14-06-2019

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΠαρAMEESTE_Ιούνιος+0300RΙουνAMEEST_EESTEΙουν+03:000AMEESTE

                                                                                                                                            ΑΔΑΜ: 19PROC005070423
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                ΑΔΑ: 6ΔΨΔ469079-ΑΤΚ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                         

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                                  ΗΜ/ΝIA : 06/06/2019

Τμήμα :..............:Οικονομικό
Πληροφορίες:.. : Ιωάννου                                                                                                   Π. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5623
ΤΗΛ.:……….....2682361310
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα  Τ.Κ. : 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.20/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Συνοπτικός διαγωνισμός για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του κλιβάνου ατμού μάρκας GETINGE τηςΚεντρικής Αποστείρωσης του Νοσοκομείου
με CPV 50530000-9 για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέονσυμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικήςπροϋπολογισθείσας δαπάνης 7.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

 

ΠαρAMEESTE_Ιούνιος+0300RΙουνAMEEST_EESTEΙουν+03:000AMEESTE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2019
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες Εστίασης (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017)

Το Γενικό Νοσοκομείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες εστίασης του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, που εδρεύει στην Πρέβεζα.

ΠαρAMEESTE_Ιούνιος+0300RΙουνAMEEST_EESTEΙουν+03:000AMEESTE