ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με mail έως 27/03/2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ & ώρα 12.00 για την προμήθεια ΒΡΕΦΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ 1Ης ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του Γ.Ν. Πρέβεζας προϋπολογισμού 50,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

ΠεμAMEETE_Μάρτιος+0200RΜαρAMEET_EETEΜαρ+02:000AMEETE

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΗΠΕΙΡΟΥ -ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Προς:  Το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ»  

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ                                                                   

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ ΤΗ Ρ Ι Ο

                

Ο Διοικητής και το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας σας απευθύνει τις θερμότερες ευχαριστίες για την σημαντική προσφορά σας,  η οποία αφορά ένα τροχήλατο monitor ζωτικών παραμέτρων Nihon Kohden για τη Χειρουργική Κλινική του νοσοκομείου μας.  

 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

                                                       Μ.ΠΑΠΠΑΣ                                                     

                                                                                        

ΠεμAMEETE_Μάρτιος+0200RΜαρAMEET_EETEΜαρ+02:000AMEETE