ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                        Πρέβεζα: 15/12/2017
                                                                                        Αρ.Πρωτ.:11149
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Ιωάννου Π.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΚΟΛΛΑΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την σε κλειστό φάκελο, ΠΕΜΠΤΗ 21/12/2017 έως τις 11 πμ, λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1311.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

A/A  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤ  ΤΙΜΗ  ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ   ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
 1 ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ
90%Ν ΒΟΥΤΥΛΟ ΚΑΙ 10%-ΟΚΤΥΛΟΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ. 
 20ΤΕΜ/0,35gr        
 2  ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ
90%Ν ΒΟΥΤΥΛΟ ΚΑΙ 10%-ΟΚΤΥΛΟΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ.
 20ΤΕΜ/0,50gr        

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κόλλα σύγκλισης δέρματος ,αποστειρωμένη από μείγμα 90% ν βούτυλο & 10% 2-οκτυλοκυανοακρυλικού εστέρα. Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 18 μήνες .Να απαιτείται μόνο μία στρώση και ο χρόνος σύγκλισης να είναι <10 sec .Να διατίθεται σε δύο μεγέθη 0,35 gr 0,50 gr.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ. Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ