ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                    Πρέβεζα : 12/04/2019
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                              Αρ. Πρωτ. 3617
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tτμήμα…... Οικονομικό Πληροφορίες: Ε.Περιστέρα
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα
Mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για προμήθεια ανταλλακτικών κυκλώματος ασθενούς φορητού αναπνευστήρα DRAGER VE300, γείωση Διαθερμίας πολλαπλών χρήσεων KLS MARTIN MMC-80 TYPE BF των ΤΕΠ των Ε.Ι. Δερματολογικού και ανταλλακτικών αποσκληρυντή της μονάδας επεξεργασίας νερού της ΜΤΝ του Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
ΣΧΕΤ.:Το υπ’αριθ. Πρωτ.3501/10-04-2019 αίτημα για την προμήθεια των εν λόγω ανταλλακτικών του Γ.Ν. Πρέβεζας.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε Mail έως 19/04/2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.00μ.μ για την προμήθεια των εν λόγω ανταλλακτικών του Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 1530,00€ με το ΦΠΑ (ΚΑΕ1439). Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

ΠαρPMEESTE_Απρίλιος+0300RΑπρPMEEST_EESTEΑπρ+03:000PMEESTE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                   Πρέβεζα : 12/04/2019
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                     Αρ. Πρωτ. 3616
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tτμήμα…... Οικονομικό Πληροφορίες: E.Περιστέρα
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα
Mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για προμήθεια ανταλλακτικών, για την αποκατάσταση βλαβών μηχανημάτων του τμήματος Βιοιατρικής του Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. ΣΧΕΤ.:Το υπ’αριθ. Πρωτ.3503/10-04-2019 αίτημα για προμήθεια ανταλλακτικών, για την αποκατάσταση βλαβών των μηχανημάτων του τμήματος Βιοιατρικής του Γ.Ν. Πρέβεζας.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε Mail έως 19/04/2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.00μ.μ για την προμήθεια των εν λόγω ανταλλακτικών του Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 1.700,00€ συμπερ. ΦΠΑ (ΚΑΕ1439). Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤ/ΤΕΜ ΤΙΜΗ  ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ  ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΠΑΡ/ΤΙΜΩΝ
 1  ΚΕΦΑΛΗ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ HEINE K-180/3,5V  2          
 2  Κωδ:Χ-002.99.382 /3,6 V (γνήσια )ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ –ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ  3          
 3  Κωδ:Χ-002.99.314 /3,5 V (γνήσια)ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ – ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ  1          
 4  ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ MONITOR BM3 PLUS BIONET(10,8V-2200 mah)  1          
 5  ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ- ΜΝΗΜΗΣ HOLTER TONOPORT V  2          
 6  ΜΠΑΤΑΡΙΑ L-ION P/N: 0146-00-0069 10,8V-3600mah MONITOR ACCUTOR PLUS  1          


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark και να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφάλειας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Medical grade).
2. Τα προσφερόμενα να διατίθεται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/08 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./134/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠαρPMEESTE_Απρίλιος+0300RΑπρPMEEST_EESTEΑπρ+03:000PMEESTE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Πρέβεζα 12/04/2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ          

Τμήμα……. :       Κινήσεως Ασθενών
Πληροφορίες  :    Πιπιλίδου Γεωργία  
Τηλ……….   :      2682 3 61258                                                                                                                                                                                 
Fax ……….   :    2682 0 24837
E-mail…       :     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                                              
Tαχ. Δ/νση ..  :    Σελευκείας 2 , 481 00, Πρέβεζα

                                                                                                                                                                                                                                        

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαία Λίστα Χειρουργείου

Σχετ.: (α) Την με αρ. πρ. Α3α/οικ.97136/23-12-2016 Υπουργική απόφαση "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου", (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/2016).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: 15-04-2019 ΕΩΣ 19-04-2019

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΠαρPMEESTE_Απρίλιος+0300RΑπρPMEEST_EESTEΑπρ+03:000PMEESTE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΑΔΑΜ: 19PROC004786071
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                              AΔΑ: ΩΣ2Ψ469079-ΝΧΤ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                    ΗΜ/ΝIA : 12/04/2019
Τμήμα: Οικονομικό
Πληροφορίες : Ιωάννου Π. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3585
ΤΗΛ.: 2682361310
FAX : 2682024837
Ταχ. Δ/νση: Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ.: 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 12/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2015
Για την προμήθεια Απολυμαντικών, Σάκους και Τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο ME CPV 24455000-8, 19640000-4 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.783,83€ συμπ/νου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 1351 και συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.073,51€ συμπ/νου
ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 1381.

ΠαρPMEESTE_Απρίλιος+0300RΑπρPMEEST_EESTEΑπρ+03:000PMEESTE