Γ Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες: Γ. ΣΜΠΟΝΙΑΣ
Τηλ
.: 2682 3 61300
Φαξ: 2682 0 24837
E-mail:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ταχ. Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση ανακοίνωσης.

Σας γνωστοποιύμε τους προσωρινούς πίνακες υποψηφίων για πρόσληψη εποχικού προσωπικού και σας ενημερώνουμε πως η δεκαήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων αρχίζει την 4/11/2009.

Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010 10:40

Απογραφή προσωπικού δημοσίου

Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού.

Αναλυτικά η εγκύκλιος εδώ: Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού (98.29 kB 2010-07-27 10:30:10)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε εγκύκλιο με θέμα: «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο για το έτος 2009».

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

Θέμα: «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο για το έτος 2009».

1. Όπως είναι ήδη γνωστό με τις διατάξεις του ν. 2738/1999 καθιερώθηκε ο θεσμός των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στο Δημόσιο, την εφαρμογή του οποίου οργανώνει και συντονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.).

Ενόψει της έναρξης των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων για το έτος 2009 και προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που τίθεται από το άρθρο 5 του ν. 2738/99, παρακαλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαπραγματευτική διαδικασία (δημόσιοι φορείς και οι πλέον αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις σε τριτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο) να κοινοποιήσουν το αργότερο μέχρι την 1η Μαΐου 2009, στο Τμήμα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠ.ΕΣ. (Βας. Σοφίας 15, 10674 Αθήνα) τα θέματα που επιθυμούν να τεθούν προς διαπραγμάτευση και τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο γενικής ή ειδικής συλλογικής σύμβασης ή συλλογικής συμφωνίας, όπως προβλέπεται στο νόμο αυτόν.

Τα αιτήματα που ήδη έχουν υποβληθεί τα προηγούμενα έτη και δεν εξετάσθηκαν, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και να υποβληθούν εκ νέου.

2. Επιπλέον, τα Υπουργεία Οικονομίας & Οικονομικών, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας καλούνται να ορίσουν, με αποφάσεις των οικείων Υπουργών, τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που θα υποβοηθήσουν τον Υπουργό Εσωτερικών κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σε τριτοβάθμιο επίπεδο. Οι εν λόγω εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους πρέπει να είναι προϊστάμενοι κατά προτεραιότητα Γενικής Διεύθυνσης ή προϊστάμενοι Διεύθυνσης και να διαθέτουν την εξουσιοδότηση να συνεπικουρούν τον Υπουργό Εσωτερικών για τα θέματα αρμοδιότητας του φορέα τους. Οι αποφάσεις ορισμού των ανωτέρω εκπροσώπων θα πρέπει να κοινοποιηθούν στο Τμήμα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠ.ΕΣ. το αργότερο έως την 1η Μαΐου 2009.

3. Επιπρόσθετα, όλα τα Υπουργεία παρακαλούνται:

(α) να ενημερώσουν τις οικείες δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις για την προθεσμία αποστολής των αιτημάτων τους.

(β) να ορίσουν τον εκπρόσωπο-σύνδεσμο (κατά προτίμηση τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης ή της Διεύθυνσης Διοικητικού-Προσωπικού), ο οποίος θα εκπροσωπεί τον οικείο φορέα στη διαπραγματευτική διαδικασία με τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και θα εκφράζει τις απόψεις του φορέα του επί των διαπραγματευόμενων θεμάτων. Τα ονόματα των εκπροσώπων αυτών πρέπει επίσης να αποσταλούν στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την 1η Μαΐου 2009.

(γ) Ειδικά τα προαναφερόμενα στη 2η παράγραφο Υπουργεία μπορούν να ορίσουν το ίδιο πρόσωπο που θα εκπροσωπεί το οικείο Υπουργείο τόσο σε τριτοβάθμιο όσο και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο.

Τέλος, η ΑΔΕΔΥ παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που ανήκουν στη δύναμή της.

4. Συνοπτικά, τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:


§ Κοινοποίηση στο ΥΠ.ΕΣ. των θεμάτων προς διαπραγμάτευση.

§ Ορισμό και κοινοποίηση προς το ΥΠ.ΕΣ. των εξουσιοδοτημένων προσώπων των Υπουργείων Οικονομίας & Οικονομικών, Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

§ Ορισμό και κοινοποίηση προς το ΥΠ.ΕΣ. των εκπροσώπων-συνδέσμων όλων των Υπουργείων για τη διαπραγμάτευση σε δευτεροβάθμιο επίπεδο.


5. Με δεδομένη την πολυπλοκότητα και τους χρονικούς περιορισμούς της διαπραγματευτικής διαδικασίας, παρακαλούνται όλοι οι φορείς στους οποίους απευθύνεται η παρούσα εγκύκλιος να ανταποκριθούν εγκαίρως στα ανωτέρω προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική οργάνωση των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΠροκόπιος Παυλόπουλος


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η ΝΑ Πρέβεζας σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Πρέβεζας, τη Διοίκηση του ΙΚΑ και τους Δήμους, καθόρισε το παρακάτω πρόγραμμα για τα Εμβολιαστικά Κέντρα του Νομού Πρέβεζας.  

Δήμος Πρέβεζας:
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Εμβολιασμοί  κάθε Μέρα ώρες 8.00 -14.00

ΚΤΙΡΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Εμβολιασμοί γίνονται τις μέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή,ώρες 9.00 -11.00.
Απαιτείται ραντεβού στο τηλ:26820-29917 κάθε μέρα ώρες 9.00-13.00

ΙΚΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Εμβολιασμοί γίνονται κάθε μέρα σε 2 εμβολιαστικά κέντρα, στην έδρα του  ΙΚΑ ώρες 9.00-12.00.

Δήμος Φαναρίου:  
Κ.Υ. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ τηλ.26843-60115κα Μέλλου Κων.
Εμβολιασμοί γίνονται κάθε μέρα, ώρες 9.00-13.00

Δήμος Πάργας:
Κ.Υ. ΠΑΡΓΑΣ τηλ: 26843-60000
Εμβολιασμοί γίνονται κάθε Πέμπτη, ώρες 10.00-12.00

Δήμος Θεσπρωτικού:   Κ.Υ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Εμβολιασμοί γίνονται κάθε μέρα ώρες 9.00-13.00. τηλ: 26833-60200   κα Ψαρρά και κα Κοντού

Δήμος Λούρου:    ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ
Εμβολιασμοί γίνονται κάθε μέρα ώρες 9.00-13.00 τηλ: 26820-31202
Κα  Φλούδα, κα Νικολαρά Σ.

Δήμος Φιλιππιάδας:  Κ.Υ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
Εμβολιασμοί Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ώρες  9.00-13.00.
Απαιτείται ραντεβού τηλ: 26833-60100

Δήμος Ανωγείου:   Κ.Υ.ΦΙΛΙΠΙΑΔΑΣ
Η οργάνωση των ραντεβού και της μεταφοράς των δημοτών  που επιθυμούν να εμβολιαστούν στο  ΚΥ Φιλιπιάδας, θα γίνεται με ευθύνη του Δήμου στα τηλ.26830360406 κα Ευαγγέλου και 2683360430 κα Παπιγκιώτη, ώρες 8:00-14:00.

Δήμος Ζαλόγγου:
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
Εμβολιασμοί γίνονται κάθε μέρα εκτός Παρασκευής ώρες:9.00-13.00.
Απαιτείται ραντεβού στο τηλ. 26820-51724, ώρες 9.00-13.00
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας  του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδόθηκε εγκύκλιος για τον       « εμβολιασμό κατά του ιού της νέας γρίπης Α(Η1Ν1)».

Το κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής :

« Για την αναχαίτιση της εξάπλωσης της πανδημίας γρίπης, απαιτείται αφενός η σχολαστική και συνεχής τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής όπως αυτοί περιγράφονται στις εγκυκλίους μας και αφετέρου η δημιουργία τείχους ανοσίας. Αυτό επιτυγχάνεται με τον εμβολιασμό για τη νέα γρίπη.

Σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Α. Για όλες τις ομάδες του πληθυσμού προβλέπεται μία δόση του εμβολίου, εκτός από τα παιδιά κάτω των 10 ετών και τα άτομα με ανοσοκαταστολή, για τα οποία προβλέπονται δύο δόσεις, με μεσοδιάστημα τρεις (3) εβδομάδες. Εφιστάται η προσεχτική εφαρμογή του φύλλου οδηγιών χρήσης που συνοδεύει κάθε σκεύασμα ιδιαίτερα αναφορικά με την παιδιατρική δοσολογία.

Β. Στις 16-11-09 άρχισε ο εμβολιασμός του προσωπικού υγείας (προσωπικό νοσοκομείων ΕΣΥ, Πανεπιστημιακών, ΙΚΑ, Στρατιωτικών νοσοκομείων, Ιδιωτικών κλινικών, προσωπικού ΕΚΑΒ, ιδιωτών γιατρών, προσωπικού ΕΚΕΠΥ και ΚΕΕΛΠΝΟ). Ο εμβολιασμός συνεχίζεται στα νοσοκομεία.

Στις 23-11-09 ακολουθεί η έναρξη του εμβολιασμού ειδικών ομάδων πληθυσμού ηλικίας άνω των 6 μηνών. Στις ομάδες αυτές ανήκουν τα άτομα υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση και επιπλοκές (όπως καθορίστηκαν από το Εθνικό Επιστημονικό και Επιχειρησιακό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας γρίπης κατά τη συνεδρίαση της 4-11-09), οι αιμοδότες και τα άτομα που φροντίζουν βρέφη μικρότερα των έξι μηνών. Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί στα νοσοκομεία (μόνο για ειδικές ομάδες με χρόνια νοσήματα που παρακολουθούνται από το εκάστοτε νοσοκομείο  και για τους αιμοδότες του κάθε νοσοκομείου), στα Κέντρα Υγείας και στα λειτουργούντα Εμβολιαστικά Κέντρα του ΙΚΑ, των Νομαρχιών και των Δήμων. Τονίζεται ότι δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης για τον εμβολιασμό των ειδικών ομάδων πληθυσμού.

Την 1-12-09 αρχίζει ο εμβολιασμός υγιών ομάδων πληθυσμού, με τα άτομα ηλικίας 4-49 ετών και τους υπηρετούντες σε υπηρεσίες απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους. Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί στα Κέντρα Υγείας, στα Εμβολιαστικά Κέντρα του ΙΚΑ, στα Εμβολιαστικά Κέντρα σε Νομαρχιακό και Δημοτικό επίπεδο.

Στις 7-12-09 ακολουθούν τα υγιή άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών. Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί στα Κέντρα Υγείας, στα Εμβολιαστικά Κέντρα του ΙΚΑ, στα Εμβολιαστικά Κέντρα σε Νομαρχιακό και Δημοτικό επίπεδο.

Γ. Οι ειδικές ομάδες πληθυσμού , είναι οι εξής:

ΕΝΗΛΙΚΕΣ :

·        Έγκυες 2ου και 3ου τριμήνου

·        Μεταμοσχευμένοι συμπαγών  οργάνων και μυελού των οστών

·        Άτομα με αιματολογικές κακοήθειες/νεοπλασίες και ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς (λόγω υποκειμένης νόσου π.χ. HIV/AIDS, ακτινοβολίας ή θεραπείας π.χ. κορτικοειδή).

·        Άτομα με αιμοσφαιρινοπάθειες.

·        Άτομα με βρογχικό άσθμα – Χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια

·        Άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια και χρόνια νοσήματα του καρδιαγγειακού (εξαιρείται η απλή υπέρταση).

·        Ασθενείς σε χρόνια αιμοκάθαρση ή χρόνια περιτοναϊκή κάθαρση

·        Άτομα με μυασθένεια – μυοπάθειες και χρόνια νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα.

·        Άτομα με ρευματολογικά νοσήματα

·        Άτομα με μεταβολικά νοσήματα (σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι και ΙΙ, και άλλα νοσήματα)

·        Υπέρβαροι με BMI >40

ΠΑΙΔΙΑ :

·        Παιδιά με νευρομυϊκά νοσήματα (παιδιά σε ιδρύματα με κινητικά προβλήματα – παιδιά ειδικών σχολείων)

·        Παιδιά με χρόνια προβλήματα του αναπνευστικού:

-Ινώδης κυστική νόσος

-Χρόνια πνευμονοπάθεια (βρογχοπνευμονική δυσπλασία)

-Άσθμα (κορτιζονοεξαρτώμενο, με χρόνια προφυλακτική αγωγή)

·        Παιδιά με καρδιοπάθειες

·        Παιδιά με κακοήθειες αιμοποιητικού, συμπαγείς όγκους

·        Παιδιά με μεταμόσχευση μυελού και άλλων οργάνων

·        Παιδιά με ανοσοανεπάρκεια και HIV

·        Παιδιά με ρευματολογικά – κολλαγονώσεις

·        Παιδιά με χρόνια νοσήματα (πεπτικού, νεφρών, ήπατος)

·        Παιδιά με διαβήτη ή άλλο μεταβολικό νόσημα

·        Παιδιά – έφηβοι με αιμοσφαιρινοπάθειες

·        Άτομα μικρότερα <19 ετών που λαμβάνουν μακροχρόνια αγωγή με ασπιρίνη

Δ. Λόγω της νέας πανδημικής γρίπης τύπου Α(Η1Ν1)ν, συστήνεται για την περίοδο 2009-2010 κατά προτεραιότητα ο εμβολιασμός με το νέο εμβόλιο. Σημειώνεται ότι το εμβόλιο κατά της εποχικής γρίπης και εκείνο κατά της νέας γρίπης μπορούν να χορηγηθούν ταυτόχρονα σε διαφορετικό σημείο του σώματος. Επειδή τα εν λόγω εμβόλια περιέχουν αδρανοποιημένους  ιούς, είναι αυτονόητο ότι μπορούν να χορηγηθούν σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από τον αρχικό εμβολιασμό (δεν απαιτείται μεσοδιάστημα).

Με δεδομένο ότι έχει αρχίσει ο εμβολιασμός τόσο με το εμβόλιο της εποχικής γρίπης όσο και με το πανδημικό εμβόλιο και ότι απαιτείται μεσοδιάστημα 6 εβδομάδων για την έναρξη του εμβολιασμού με το εμβόλιο BCG, ο αντιφυματικός εμβολιασμός επί του παρόντος αναβάλλεται. Για την επανέναρξή του θα ενημερωθείτε με νεότερη εγκύκλιό μας.

Στη χώρα μας κυκλοφορούν  σήμερα εμβόλια δύο εταιρειών, με τα οποία διενεργείται εμβολιασμός και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τα οποία περιέχονται σε φιαλίδια 10 δόσεων. Ως εκ τούτου, σκόπιμο είναι να προγραμματίζεται ο εμβολιασμός με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη, αφού μάλιστα το εμβόλιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέραν του 24ώρου, από τη στιγμή που θα ανοιχτεί το φιαλίδιο.

Με την παράδοση των εμβολίων παραδίδεται και έντυπο υλικό με τις οδηγίες χρήσης, έντυπο καταγραφής των εμβολιασθέντων καθώς και έντυπο που πρέπει να συμπληρώνεται από τους διενεργούντες τον εμβολιασμό και αφορά στη φαρμακοεπαγρύπνηση».

Η εγκύκλιος απεστάλη προς τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εθνικής Άμυνας , Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τις Υ.Π.Ε της χώρας (με την υποχρέωση να ενημερώσουν Νοσοκομεία, ΚΥ, ΙΑΚ και Φορείς Κοινωνικής Φροντίδας αρμοδιότητάς τους) και στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Untitled document

Όπως κάθε χρόνο απ’ το 1994 και μετά έτσι και φέτος, είναι η Παγκόσμια Ημέρα για τη γιορτή της ψυχής. 

Ανοχή στη διαφορετικότητα, ευαισθητοποίηση του κοινού, αποκατάσταση της αλήθειας για την ψυχική διαταραχή, κάμψη των αλύγιστων κοινωνικών γραμμών που οριοθετούσαν αυστηρά τον κόσμο των υγιών και των «τρελών», αλλά και επιτυχημένες διεκδικήσεις σ’ όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής, αποτελεί κατά βάση το περιεχόμενο του συμβολικού αυτού εορτασμού και σίγουρα το περιεχόμενο αυτό συμπίπτει με τους στόχους των Δομών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Γ.Ν Πρέβεζας (Πρόγραμμα Ψυχαργώς) .
Οι Δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, διοργανώνουν εκδήλωση την Κυριακή 9 Οκτώβρη 2011 κι ώρα 7:00 μ.μ , στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πρέβεζας(πρώην ΟΑΣΗ)
Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
            Την θεατρική παράσταση :
       « ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΣΑΜΑΝ ΚΙ ΕΜΕΙΣ»
       από το Θεατρικό Εργαστήρι Πρέβεζας
      
            Συναυλία του τραγουδοποιού:
              ΔΗΜΗΤΡΗ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ,
   Με τη συνοδεία της Σοφίας Γεωργαντζή
   και του πιανίστα Δημήτρη Οικονομίδη
*Στο ισόγειο της αίθουσας θα λειτουργεί Bazzar
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Untitled document

Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί βάσει του άρθρου 9 του Ν.3868/10 (Α΄ 129/03.08.2010), αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη (ΓΥΠ), υπαγόμενο απευθείας στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και η λειτουργία του αποτελεί προέκταση εκείνης των οργανικών μονάδων του Νοσοκομείου.

Τηλ. :2682361202
email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόσβαση στο Γ.Υ.Π.

Το γραφείο στεγάζεται σε χώρο διακριτό, στην είσοδο των Τακτικών Ιατρείων πλησίον του Τ.Ε.Π. και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες κατά το τακτικό πρωινό ωράριο. Πέραν του τακτικού ωραρίου η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται από την εκάστοτε εφημερεύουσα αδελφή.

Σκοπός και Στόχοι

Το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη (ΓΥΠ) έχει σαν αποστολή την διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των υπηρεσιών υγείας, με σκοπό την διευκόλυνση της επικοινωνίας, τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη και τη αναζήτηση δόκιμων λύσεων για την αντιμετώπιση των εξατομικευμένων προβλημάτων των Πολιτών, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Στο Γραφείο μας μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς (νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί), οι συγγενείς και συνοδοί των ασθενών, οι επισκέπτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την άμεση ενημέρωσή τους για θέματα του Νοσοκομείου, να υποβάλουν προτάσεις ή καταγγελίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κυρίως να προστατεύονται κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στο βασικό ανθρώπινο αγαθό της υγείας.

Νομικό Πλαίσιο

Το πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου διέπεται από πλέγμα διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την προάσπιση των Δικαιωμάτων των Πολιτών και ειδικότερα εκείνων που αφορούν στην κατοχύρωση και Προστασία των Δικαιωμάτων των Ασθενών, όπως :

•  Ν.2071/92 (Α΄ 123/14.07.1992), Αρθρα 47 & 94-100,
•  Ν.2716/99 (Α΄ 96/17.05.1999), Αρθρα 1& 2,
•  Ν.2519/97 (Α΄ 165/21.08.1997), Αρθρο 1,
•  Ν.2619/98 (Α΄ 132/19.06.1998), Αρθρο 1,
•  Ν.3418/05 (Α΄ 287/28.11.2005),
•  Π.Δ.216/01 (Α΄ 167/25.07.2001).

Αρμοδιότητες Γ.Υ.Π.

Στο Γραφείο υπάγονται βάσει της Υ.Α. Υ4α/οικ. 106298 (Β΄ 1496/6.09.2010), οι εξής αρμοδιότητες:

1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχόμενων πολιτών. Ο συντονισμός για το χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες και Τμήματα κάθε θέματος που αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών.

2. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παρακολούθηση της υποδοχής και καθοδήγησης των προσερχόμενων πολιτών.

3. Η άμεση και σωστή ενημέρωση και πληροφόρησή τους για θέματα που αφορούν στην εξυπηρέτησή τους από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

4. Η επιμέλεια για την παραγωγή υλικού (εντύπου και ηλεκτρονικού) όπου εμπεριέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τα τμήματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η μέριμνα για τη διάθεση της πληροφόρησης στους εξυπηρετούμενους από το Νοσοκομείο πολίτες.

5. Η συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και η παραπομπή τους για εξέταση στα αρμόδια όργανα.

6. Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν τη δραστηριότητα του Γραφείου. Η δημιουργία και η ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου/μητρώου. Η στατιστική καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων και των συμβάντων.

7. Η σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων σε ετήσια βάση και η υποβολή στοιχείων της λειτουργίας του προς την Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 3868/10 και την Αυτοτελή Υπηρεσία Δικαιωμάτων Ασθενών του ΥΥΚΑ.

8. Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011 14:27

Εφημερεύοντα Φαρμακεία

Untitled document

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πρέβεζας - Νοέμβριος 2011

Ημερομηνία Νοέμβριος Ημέρα Φαρμακείο Διεύθυνση
1 Τρίτη ΚΟΜΙΑΝΟΥ Σελευκείας 1Α
2 Τετάρτη ΡΟΜΠΟΤΗΣ Λ. Ειρήνης 53
3 Πέμπτη ΜΠΟΣΙΩΛΗΣ Καρυωτάκη 5
4 Παρασκευή ΚΑΤΣΙΛΗΣ Σελευκείας 5
5 Σάββατο ΡΟΥΣΣΟΥ Π. Τσαλδάρη 62
6 Κυριακή ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ Λ. Ιωαννίνων 1
7 Δευτέρα ΒΛΑΧΟΣ Δωδώνης & Ασκληπιού
8 Τρίτη ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ Λ. Ειρήνης 85
9 Τετάρτη ΣΤΥΛΟΥ Σπηλιάδου 18
10 Πέμπτη ΣΑΡΟΓΛΟΥ Εθν. Αντίστασης 41
11 Παρασκευή ΚΥΡΛΑΣ Λ. Ιωαννίνων 31
12 Σάββατο ΔΡΟΣΟΣ Λ. Ειρήνης 46
13 Κυριακή ΚΟΜΙΑΝΟΣ Σελευκείας 1Α
14 Δευτέρα ΣΟΛΔΑΤΟΣ Εθν. Αντίστασης 63
15 Τρίτη ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π. Τσαλδάρη 16
16 Τετάρτη ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ Λ. Ειρήνης 80
17 Πέμπτη ΚΟΜΙΑΝΟΥ Σελευκείας 1Α
18 Παρασκευή ΡΟΜΠΟΤΗΣ Λ. Ειρήνης 53
19 Σάββατο ΜΠΟΣΙΩΛΗΣ Καρυωτάκη 5
20 Κυριακή ΚΑΤΣΙΛΗΣ Σελευκείας 5
21 Δευτέρα ΡΟΥΣΣΟΥ Π. Τσαλδάρη 62
22 Τρίτη ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ Λ. Ιωαννίνων 1
23 Τετάρτη ΒΛΑΧΟΣ Δωδώνης & Ασκληπιού
24 Πέμπτη ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ Λ. Ειρήνης 85
25 Παρασκευή ΣΤΥΛΟΥ Σπηλιάδου 18
26 Σάββατο ΣΑΡΟΓΛΟΥ Εθν. Αντίστασης 41
27 Κυριακή ΚΥΡΛΑΣ Λ. Ιωαννίνων 31
28 Δευτέρα ΔΡΟΣΟΣ Λ. Ειρήνης 46
29 Τρίτη ΚΟΜΙΑΝΟΣ Σελευκείας 1Α
30 Τετάρτη ΣΟΛΔΑΤΟΣ Εθν. Αντίστασης 63

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010 14:28

1535

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΙΣ 1535 (Κλείνοντας ραντεβού στο 1535 με το αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό σύστημα ραντεβού του ΟΤΕ)

 

• ΒΗΜΑ 1
Όταν το σύστημα σας ρωτήσει αν θέλετε να κλείσετε «ΝΕΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ» , εσείς πρέπει να πείτε «ΝΕΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ»

 

• ΒΗΜΑ 2
Όταν το σύστημα σας ρωτήσει αν θέλετε να κλείσετε «ΠΡΩΙΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ» ή «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ» εσείς πρέπει να πείτε «ΠΡΩΙΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ» Οταν πρόκειται να κλείσετε πρωϊνό ραντεβού.

 

• ΒΗΜΑ 3
Το ΙΑΣΙΣ σας ρωτάει το όνομα του νοσοκομείου που θέλετε να κλείσετε ραντεβού, πρέπει να πείτε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

 

• ΒΗΜΑ 4
Το ΙΑΣΙΣ σας ρωτάει το όνομα της κλινικής που θέλετε να κλείσετε ραντεβού. Για παράδειγμα αν θέλετε να κλείσετε ραντεβού στο «ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ» πρέπει να πείτε «ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ»

 

• ΒΗΜΑ 5
Όταν το ΙΑΣΙΣ σας ρωτήσει αν είναι«ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ» ή «ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ» εσείς πρέπει να πείτε «ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ» ή «ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ»

 

• ΒΗΜΑ 6
Το ΙΑΣΙΣ σας αναφέρει το 1ο διαθέσιμο ραντεβού. Αν σας ικανοποιεί η μέρα τότε θα πρέπει να πείτε «ΝΑΙ». Αν θέλετε μια διαφορετική ημερομηνία τότε πρέπει να πείτε «ΟΧΙ». Τότε το ΙΑΣΙΣ θα σας ζητήσει να του πείτε μια διαφορετική ημερομηνία. Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ελεύθερο ραντεβού το ΙΑΣΙΣ θα σας ρωτήσει αν θέλετε να κλείσετε το ραντεβού την ημέρα που του είπατε. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού τη μέρα που ζητήσατε, το ΙΑΣΙΣ θα προωθήσει την κλήση σας στο τηλεφωνικό κέντρο όπου θα μιλήσετε με μια τηλεφωνήτρια.

 

• ΒΗΜΑ 7
Αν κλείσετε το ραντεβού, το ΙΑΣΙΣ θα σας ζητήσει τα παρακάτω στοιχεία :
• Όνομα Ασθενή
• Επώνυμο Ασθενή
• Πατρώνυμο Ασθενή
• Χρονολογία Γέννησης Ασθενή
• Τηλέφωνο Ασθενή
Με την επιτυχή εισαγωγή των στοιχείων, το ΙΑΣΙΣ θα επιβεβαιώσει το ραντεβού και θα σας ρωτήσει αν θέλετε να βγείτε από την υπηρεσία ή να προχωρήσετε στο κυρίως menu για να κλείσετε άλλο ραντεβού.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΦΡΑΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ


Τα άτομα και οι πληθυσμιακές ομάδες, στις οποίες κατά προτεραιότητα απευθύνονται και στοχεύουν οι υπηρεσίες του Δίκτυο των Μονάδων του Ε.Κ.Κ.Α. είναι:

 • πολίτες που χρήζουν ενημέρωσης για θέματα κοινωνικής πρόνοιας και διασύνδεσης με το Δίκτυο των Υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • παιδιά και έφηβοι που κακοποιούνται, παραμελούνται ή/και εγκαταλείπονται
 • ανήλικοι που εξαφανίζονται ή εγκαταλείπουν το σπίτι τους
 • ανήλικοι και γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας
 • ανήλικοι και γυναίκες θύματα παράνομης διακίνησης (trafficking) με σκοπό την σεξουαλική ή/και οικονομική εκμετάλλευση και θύματα παράνομων πράξεων
 • άτομα με αναπηρίες που βιώνουν καταστάσεις έκτακτης κοινωνικής ανάγκης και άμεσο κίνδυνο βλάβης
 • ηλικιωμένοι σε έκτακτη κοινωνική ανάγκη με άμεσο κίνδυνο βλάβης και αδυναμία αυτοπροστασίας
 • ενήλικοι και οικογένειες σε κρίση και κίνδυνο βλάβης που χρήζουν επείγουσας ψυχολογικής βοήθειας και κοινωνικής στήριξης
 • θύματα έκτακτων καταστάσεων, φυσικών και μαζικών καταστροφών

To δίκτυο των υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α. μέσω των οποίων παρεμβαίνει είναι η Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας «197», τα Κέντρα Κοινωνικής Στήριξης και οι Ξενώνες Επείγουσας Προστατευμένης Προσωρινής Φιλοξενίας και Φροντίδας.

Η Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας αποτελεί το κεντρικό και καθοδηγητικό σημείο αναφοράς (υποδοχής) και συντονισμού του συστήματος παροχής υπηρεσιών άμεσης κοινωνικής βοήθειας. Είναι στελεχωμένη με έμπειρους και ειδικά εκπαιδευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Επίσης,

 • λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά μέρες την εβδομάδα και ολόκληρο το χρόνο
 • παρέχει επείγουσα συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη
 • παρέχει άμεση πληροφόρηση για τα θέματα κοινωνικής πρόνοιας
 • ενεργοποιεί και συντονίζει τους μηχανισμούς επείγουσας επιτόπιας κοινωνικής παρέμβασης
 • παραπέμπει στις υπόλοιπες Μονάδες και Υπηρεσίες του Δικτύου του Ε.Κ.Κ.Α., καθώς και συμβάλει στην διασύνδεση με άλλες Υπηρεσίες και Οργανισμούς του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης όσους απευθύνονται και χρήζουν περαιτέρω βοήθειας
 • τηρεί σύστημα καταγραφής των δεδομένων της ζήτησης και των παρεχομένων υπηρεσιών