Γ Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 24/2019


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2018


Για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ με συνοδό εξοπλισμό με CPV 33696200-7 για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 49.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΑΒΙΔΩΝ του Γ.Ν.Πρέβεζας.


ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ.5431/03-06-2019 πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΑΒΙΔΩΝ του Γ.Ν.Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με mail ή σε κλειστό φάκελο έως Τρίτη 25/06/2019 και ώρα 11πμ, λόγω του κατεπείγοντος για προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΑΒΙΔΩΝ για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1311).
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την αντικατάσταση εξωτερικής χειρολαβής πόρτας(οδηγού) του οχήματος ΚΗΙ-6025 οχήματος του ΚΕΦΙΑΠ Πρέβεζας.


ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ.5303/31-05-2019 πρωτογενές αίτημα για την αντικατάσταση εξωτερικής χειρολαβής πόρτας(οδηγού) του οχήματος του οχήματος ΚΗΙ-6025 για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του ΚΕΦΙΑΠ Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με mail ή σε κλειστό φάκελο έως 24/06/2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 11πμ, λόγω του κατεπείγοντος για την αντικατάσταση εξωτερικής χειρολαβής πόρτας(οδηγού) του οχήματος του οχήματος ΚΗΙ-6025 για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΦΙΑΠ Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 50,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1431) και 50,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0881) . Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Η προσφορά να συνοδεύεται από στοιχεία προηγούμενης αντίστοιχης πώλησης ,ώστε να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμολόγησης.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για εργασίες υλοτομίας στον περιβάλλοντα χώρο του Γ.Ν.Πρέβεζας.


ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ.5978/13-06-2019 πρωτογενές αίτημα για εργασίες υλοτομίας στο Γ.Ν Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με mail ή σε κλειστό φάκελο έως Τρίτη 25/06/2019 και ώρα 11πμ, λόγω του κατεπείγοντος για την εκτέλεση εργασιών υλοτομίας για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 1.178,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0899).

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι η υλοτομία δύο πεύκων, ενός κυπαρισσιού και το κλάδεμα δύο πεύκων εντός του προαύλιου χώρου του νοσοκομείου. Για την απομάκρυνσή τους, θα τηρηθεί η προβλεπόμενη από την αρμόδια Υπηρεσία (Δ/νση Δασών) διαδικασία.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν ημέρες και ώρες που θα υποδειχθούν από το αρμόδιο Τμήμα της Υπηρεσίας.

Δυνατότητα αυτοψίας στο χώρο: καθημερινά 7.00-15.00 (κ. Δρόσου Ε. 2682361316)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ2/2019
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες Φύλαξης (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017)

Το Γενικό Νοσοκομείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας που εδρεύει στην Πρέβεζα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2019
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες Εστίασης (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017)

Το Γενικό Νοσοκομείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες εστίασης του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, που εδρεύει στην Πρέβεζα.

       
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η  Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 
   

Πρέβεζα: 21 -  05    - 2019

 

Αριθ. Πρωτ.: 4881

 
 

 

Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Πελοποννήσου –Ηπείρου –Ιονίων Νήσων και Δυτ. Ελλάδας

Δ/νση: Ανάπτυξης Ανθρ. Δυναμικού

Τμήμα: Διαχείρισης Ανθρ. Πόρων

Ταχ. Δ/νση: Υπάτης 1 Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών

Τ.Κ.26441 Πάτρα

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 fax: 2610 430790              

 

 

  • Τμήμα: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  • Πληροφορίες: Σ. ΤΣΟΥΚΑ ΠΡΟΣ :               
  • Τηλ.: 2682 361302
  • Φαξ: 2682 089764
  • E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Ταχ. Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

 

                                                        

 Θέμα: «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ».

 

 Σχετ. : Η  αριθ. πρωτ.  4880/21- 05 - 2019 Απόφαση - Προκήρυξη του Νοσοκομείου μας.

         Παρακαλούμε όπως  φροντίσετε για την ανάρτηση στον ιστότοπό  σας της συνημμένης Απόφασης - Προκήρυξης με  αριθμό ΑΔΑ: 68ΛΛ469079-5Λ7 των  παρακάτω θέσεων  επί θητεία του κλάδου  Ιατρών Ε.Σ.Υ. , ήτοι:

Μία (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας  Παθολογίας στο  βαθμό του Επ. Α΄

Μία (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας  Νεφρολογίας στο  βαθμό του Επ. Β΄ για Μ.Τ.Ν.

Δύο (2) θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών ειδικότητας  Ιατρικής Βιοπαθολογίας στο  βαθμό του Επ. Β΄

 

         Η ανωτέρω  Απόφαση - Προκήρυξη έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του Υπουργείου   Υγείας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).  

 

                                                                                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                        Μ. ΠΑΠΠΑΣ

                

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο,  Πλουτάρχου 3 Κολωνάκι, ΑΘΗΝΑ  (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

2. Ιατρικό Σύλλογο Πρέβεζας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΗΠΕΙΡΟΥ -ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Προς:  Το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ»  

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ                                                                   

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ ΤΗ Ρ Ι Ο

                

Ο Διοικητής και το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας σας απευθύνει τις θερμότερες ευχαριστίες για την σημαντική προσφορά σας,  η οποία αφορά ένα τροχήλατο monitor ζωτικών παραμέτρων Nihon Kohden για τη Χειρουργική Κλινική του νοσοκομείου μας.  

 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

                                                       Μ.ΠΑΠΠΑΣ                                                     

                                                                                        

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με mail έως 27/03/2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ & ώρα 12.00 για την προμήθεια ΒΡΕΦΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ 1Ης ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του Γ.Ν. Πρέβεζας προϋπολογισμού 50,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.