ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Δευτέρα, 05 Αυγούστου 2019

Διακήρυξη αρ. 29/2019 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 16 ΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS AG – SIEMENS A.E.

ΔευAMEESTE_Αύγουστος+0300RΑυγAMEEST_EESTEΑυγ+03:000AMEESTE