ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας καροτσιών καθαρισμού και καθαριστές τζαμιών για τις ανάγκες του τμήματος Επιστασίας και Ιματισμού του Γ.Ν.Πρέβεζας.


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Πέμπτη 22/08/2019 & ώρα 11π.μ. ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ή με mail, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Επιστασίας και Ιματισμού του Γ.Ν.Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 1.560,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (KAE 1899).


Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤετAMEESTE_Αύγουστος+0300RΑυγAMEEST_EESTEΑυγ+03:000AMEESTE