Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023 10:08

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής, Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Ουρολογίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
                                                                                                   ΑΔΑ : Ψ4ΤΗ469079-Ρ21
                                                                                                   Πρέβεζα: 13 - 03 - 2023
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 2943

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

Μία (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής στο βαθμό του Διευθυντή.
Μία (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Ουρολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Β΄

Διαβάστηκε 557 φορές