Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023 09:24

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής,Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Ουρολογίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

Μία (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής στο βαθμό του Διευθυντή.
Μία (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Ουρολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Β΄

Διαβάστηκε 470 φορές

Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ